Regnskabsudarbejdelse

Enkeltmandsvirksomheder

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

Enkeltmandsvirksomheder kendetegnes ved en fysisk ejer, der hæfter personligt for virksomhedens gæld.

Hvert år senest 30. juni skal der aflægges en årsrapport efter regnskabsklasse A. Derudover skal indehaverens personlige årsopgørelse tillige indberettes i forbindelse hermed.

Mer Revision A/S kan navigere dig igennem de avancerede regnskabskrav og komplekse fradragsregler og nå sikkert i havn hver gang.

Hvad omfatter et regnskab for en enkeltmandsvirksomhed?

At få udarbejdet regnskab for en enkeltmandsvirksomhed hos Mer Revision A/S inkluderer som oftest følgende:

Hvad koster regnskabsudarbejdelsen?

* De angivne priser er alene en indikation af, hvad ydelsen som oftest koster. Alle virksomheder er individuelle, og vi afgiver altid konkret tilbud på baggrund af en uddybende samtale med virksomheden. Alle priser er angivet eks. moms.

Kontakt os i dag

Ønsker du et gratis opstartsmøde, eller har du spørgsmål til vores ydelser, så kontakt os i dag.

Ring på 46 32 56 32, eller udfyld nemt nedenstående formular.

Ønsker du at vide mere om regnskab & revision?

Vi tilbyder gerne en uforpligtende og gratis samtale om, hvilken løsning vi mener, der vil være bedst for din virksomhed.

Du er ligeledes altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores ydelser, priser eller hvis du blot ønsker at aftale et møde med os.